DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
Členem ostatním přispívajícím Tělovýchovné jednoty Děpoltovice se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická a právnická osoba, která souhlasí s  posláním a stanovami Tělovýchovné jednoty Děpoltovice. O  přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených Valnou hromadou Tělovýchovné jednoty Děpoltovice.
Členství v Tělovýchovné jednotě Děpoltovice má od roku 2013 pro své stávající, ale i nové členy řadu výhod v podobě interního věrnostního programu. Všichni ostatní přispívající členové Tělovýchovné jednoty Děpoltovice získávají po zaplacení příspěvku automaticky:
- členství v Tělovýchovné jednotě Děpoltovice s platností na jeden kalendářní rok
- členství ve struktuře FAČR s platností na jeden kalendářní rok
- permanentní vstupenku na domácí zápasy TJ Děpoltovice s platností na jeden kalendářní rok
- slevu ve vybraných obchodech např. se sportovním vybavením s platností na jeden kalendářní rok
- slevu 20% na omezený počet vstupenek na akce pořádané Tělovýchovnou jednotou Děpoltovice s platností na jeden kalendářní rok
- bezplatné užívání sportoviště a jeho vybavení s platností na jeden kalendářní rok.
Členský příspěvek pro ostatní přispívající členy v Tělovýchovné jednotě Děpoltovice činí 300,- Kč/rok.
Zaplacením příspěvku a samotným členstvím přispíváte na stabilní a bezproblémový chod Tělovýchovné jednoty Děpoltovice a zajištění sportovní činnosti Tělovýchovné jednoty Děpoltovice pro následující období.
Registrovaní sportovci Tělovýchovné jednoty Děpoltovice se nepovažují za ostatní přispívající členy a vztahují se na ně jiné podmínky.